استاکر

چشمان تو را دوست دارم ای يار                           نمایی  از  فیلم آینه

آن شگفتی تابان آتش وار را                                 

هنگامی که به ناگاه پلک می گشايی                   نمایی از استاکر . اتاق آرزوها

و آذرخشی  انگار آسمان را از هم می درد

به شتاب نگاه می کنی و پايان فرا می رسد

و اين افسونيست عظيم تر از آن که ستوده شود   آندری تارکوفسکی

چشمانت در بوسه ای پر شور فرو می افتد

از ميان مژگان اندوهگينت                                 نمایی  از  فیلم استاکر . منطقه

خاکستر گرم اشتياق می درخشد ...                             

 

برگرفته از «استاکر» اثر بزرگ مرد سينما ماوراء «آندری تارکوفسکی»

با فيلم نامه ای از «بوريس  استروگاتسکی»

                             به اميد رهايی از ظلمات با راهنماييهای استاکر درون

                                                                              يا علی مدد

/ 0 نظر / 15 بازدید