زوربای بودايی

 امروز  می خوام  در مورد يکی بزرگانی که بر زندگی خيلی ها  تاثير عميقی گذاشته  بنويسم :

اوشو  عارف مشهور معاصر هندی  در  سال ۱۹۳۱ در روستای کوچکی به نام کاچوارا ديده به جهان گشود . او  از همان  دوران طفوليت  در   دامن طبيعت به طور ناخود آگاه به  مراقبه پرداخت  و  پلّه های  کمال  را  يکی پس  از ديگری پيمود . البته  به گفته ی خود اوشو  در اين دوران  ۳ نفر  به طور غير محسوس  او را هدايت می کردند .

او در دامان پدربزرگ و مادر بزرگ خود پرورش يافت . پدر بزرگی که جينيسم بود و مادرـ بزرگی که  هيچ  دينی نداشت اما سرشار از  نور الهی  بود. دوری از خانواده ، شهر ، تعصب های دينی بی منطق ،  قيل وقال زندگی  پر  سر و صدای انسان  امروزی     و همچنين آزادی کامل در  انتخاب  راه  زندگی  باعث  شد  تا اوشو  يک زندگی سراسر آگاهانه را آغاز کند .

او در سن ۲۱ سالگی (۷×۳)  به روشن ضميری رسيد .و چندی بعد با کنار گذاشتن تدريس فلسفه   و  شروع  به تربيت  مريدان (سانياسينها)  وارد مرحله ی جديدی از زندگيش  شد .

 افکار اوشو   همخوانی  زيادی  با   عقايد  عارفان  بزگی  چون : بودا  ، مولانا،  کبير ، ابوسعيد ابوالخير ، جنيد بغدادی ، کريشنا ، عطار نيشابوری  و.... داشت تا آنجا که  او خود در  سخن هايش  از اين عارفان و شاعران  نام می برد . امّا اين موجب وابستگی اوشو  به  گروه يا  فرقه ی  خاصی نمی شد .  او خود را  آزاد می دانست .آزاد می انديشيدو آزاد عمل می کرد . تمام  اديان مورد  تأييد او بود و در عين حال  توسط او به انتقاد گرفته می شد.  او  قلب های خفته ی بسياری را  بيدار ساخت و  انسان های بسياری را  از  چرخه ی  بيهوده ی ماشينی  جهان امروز   به  بيرون هدايت کرد . امّا  شنيده ايد  که :

                              در  مسلخ عشق جز نکو  را نکشند ...

 

قلب او سرشار از عشق بود ؛ سخنش  عشق بود ؛ و کردارش عاشقانه. همين باعث شد تا  تشنگان معرفت از سراسر  کره ی خاکی گرد او جمع شوند و  نغمه ی عشق سر  دهند . او  با تأسيس کمون در  امريکا ترسی شگرف در دل  سياستمداران امريکا بوجود آورد . آنها مخالف بوجود آمدن  هر گونه قدرتی بودند و به همين دليل  تصميم به ترور اين عارف بزرگ گرفتند .

اوشو خود را معلّم می دانست . مأموريتی داشت  که می بايست انجام می شد.

او گفت می آيم ...

و به يقين  امروز در بين ماست

                              ولی کو آن چشم که بشناسدش؟ 

 

برای آشنايی با افکار اوشو می توانيد کتاب واينک برکه ای کهن   يا   و آنگاه نبودم

                                            را مطالعه کنيد.

همچنين : 

عشق پرنده ای آزاد و رها     

عشق رقص زندگی   

زوربای بودايی   

اين نيز بگذرد   و... 

                                                                                                   يا علی مدد

/ 0 نظر / 167 بازدید