# پرشین_بلاگ
                                                 اوست  اوّل و آخر اگر آن راحت جان بخواند امشب عشق است            اگر  آن  پير  نهان  سخن  براند عشق ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید
                                                                              هو  اول و آخر يار ماه  فرو  ماند  از  جمال    محمد         سرو نباشد به اعتدال محمد قدر فلك را كمال و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید