# وبلاگ
                                     « يا  ذات  پير » عالمانه  غفلت را ،از دلم  تو   بر چيدی                                           «  غافلانه علمم »  را ٬ عارفانه دزديدی قاطعانه  گر پايم، در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید
                                                 اوست  اوّل و آخر اگر آن راحت جان بخواند امشب عشق است            اگر  آن  پير  نهان  سخن  براند عشق ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید
                                                                              هو  اول و آخر يار ماه  فرو  ماند  از  جمال    محمد         سرو نباشد به اعتدال محمد قدر فلك را كمال و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید
                         مطلب روز   پنج شنبه  به  دلايلی  حذف شد .                                         « با  پوزش  از دوستان »                                  
/ 0 نظر / 4 بازدید