بندگان و عاشقان حقيقی خدا

 

              مولا  علی (ع) :

      بدانيد ! بندگانی که  نگاه دارنده ی علم خداوندند و آن را حفظ می کنند و  چشمه های علم الهی را  جوشان می سازند ،با دوستی او با يکديگر پيوند دارند  و با درستی او با يکديگر ديدار ميکنند ، جام محبت او را به يکديگر  می نوشانند  و از آبشخور علم او سيراب می گردند  ، شک و ترديد  در آنها  راه  نمی يابد و از يکديگر بدگويی نمی کنند . سرشت و  اخلاقشان  با  اين ويژگی ها  شکل گرفته است  و بر اين اساس  تمام دوستی ها و پيوندهاشان  استوار است . آنان ، چونان بذرهای پاکيزه ای  هستند که در ميان مردم گزينش شده  ، آن ها را برای کاشتن  انتخاب و ديگران را رها می کنند  با آزمايش های مکرر  امتياز يافتند و با پاک کردن های  پياپی  وارسته شدند.

 

                                                                           يا علی مدد

/ 0 نظر / 13 بازدید