استيگماتا

فکر می کردم فیلم استیگماتا هم مانند بقیه فیلم های ژانر وحشت فیلمی بی محتوا و معمولی است.

در ابتدای فیلم مجسمه ای که خون گریه می کند سوژه تازه ای نبود نظیر آن را در فیلم دیگری با بازی اد هریس که متاسفانه اسمش یادم نمی آیددیده بودم.حلول مسیح در بدن شخص دیگر و مصلوب شدن آن شخص به دست عاملی نامعلوم هم چیز تازه ای نبود.اما نکته جالب در این فیلم صحبت از انجیل واقعی است.

دختری جوان و بی ایمان زمانی که روح دیگری در او حلول می کند به زبانی باستانی صحبت می کند و جملاتی به ظاهر بی معنا به زبان می آورد.                                                          

کشیشی که مسئول تحقیق در مورد دختر است پس از مدتی می فهمد که روحی که در جسم دختر حلول کرده متعلق به شخصی است که مترجم انجیل واقعی بوده است.کاردینال ها و دستگاه حاکم واتیکان وقتی می فهمند که صحبت از انجیل واقعی شده سعی در کشتن دختر و خفه کردن موضوع در نطفه می کنند.اما چرا؟

چرا کلیسا و پاپ با انجیل واقعی سر جنگ دارند؟چرا کاردینال هایی که با نشان دادن دینداری خود به قدرت و نفوذ در واتیکان رسیده اند اینقدر از کلام واقعی مسیح می ترسند.

اولین جمله انجیل واقعی این است:((پادشاهی خداوند در درون توست نه در چیز هایی که اعلام می کنند.یک تکه چوب را بردار و من آنجا خواهم بود.سنگ را بلند کن و من آنجا خواهم بود.))

چرا این جمله برای صاحبان قدرت اینقدر وحشت آور است؟

با اندکی تامل دلیل این وحشت را می توان فهمید؛برای ارتباط با خدا به هیچ کلیسایی  هیچ کشیشی و هیچ ارگانی احتیاج نیست.تنها لازم است انسان به درون خود نگاه کندو این همان چیزی است که کشیشان صاحب قدرت از آن می ترسند.همان چیزی است که از آن هراس دارند.زیرا با استناد به همین جمله شما می توانید تا مقام خود عیسی بالا روید.خودتان می توانید خدا را در یابید. آن وقت دیگر کشیش ها چه کاره اند؟دیگر لازم نیست پیش کسی اعتراف کنید.دستور چطور توالت رفتن را از رساله فلان مجتهد بخوانید .به هیچ کدام از این ها احتیاجی نیست.

نظیر همین حرف را اوشو بارها زده بود و سر دسته ی همین کشیشان صاحب قدرت یعنی پاپ ژان پل دوم کسی بود که دستور قتل او را صادر کرد.

جمله اول انجیل به ظاهر جمله ای ساده است ولی در حقیقت ریشه ی تمامی ادیان آسمانی است.تمام روشن شدگان و پیامبران وعارفان هم اینچنین گفته امد که اگر می خواهی به ملکوت خداوند برسی به درونت گام بگذار.

پیشنهاد می کنم نسخه اصلی فیلم را ببینید و به این جمله هم فکر کنید:

((پادشاهی خداوند در درون توست نه در چیز هایی که آن ها اعلام می کنند.یک تکه چوب را بردار و من آنجا خواهم بود.سنگ را بلند کن و من آنجا خواهم بود.))

                                   علی نجفی/شنبه ۳۱ تیر

/ 0 نظر / 18 بازدید