اقتدار

يکی از نکات مهم که می تواند ما را در کارهايمان موفق کند . تشخيص مکان های اقتدار می باشد . مکان اقتدار ، مکانی است که ما می توانيم هم انرژی از دست بدهيم و هم انرژی جذب کنيم . و مهمتر از همه اين است که انرژی زمين را در آن مکان بخصوص تشخيص دهيم . چون انرژی روز با شب در آن منطقه کاملا فرق می کند .
سرخپوستها از اين روش برای پيدا کردن کريستال ها و يا حتی گنج استفاده می کردند . که بيشتر اوقات اين کار را بوسيله تکنيک خيره نگاه کردن در شب انجام می دهند . تمرين در شب برای پيدا کردن راه طريقت است . من پيشنهاد می کنم که حتما اين کار را خودتان امتحان کنيد . به نتايج جالبی دست پيدا خواهيد کرد . چون نشانه ها در تمام کره زمين يکی می باشد . که سرخپوستهای اينکا به آنها همزمانی رويدادها می گفتند .
اين کار نياز به انرژی بسيار زيادی ندارد . ولی با اين حال شما می توانيد بوسيله گياهان انرژی بسيار خوبی بدست بياوريد . در کنار گياهان بنشينيد و دستهايتان را بر رويش بگيريد . و يآ اينکه يک دست را بر روی زمين و دست ديگر را بر روی گياه قرار دهيد . روش ديگرش که سرخپوستها بيشتر از اين روش استفاده می کردند ، تکيه دادن به ستون فقرات گياهان و مهمتر از همه درختان می باشد . بايد سعی کنيم که آن درخت را در محيطی که هستيم با دلمان پيدا کنيم . آگاهيمان را با آن درخت يکی کنيم . چون حتی نگاه به گياهان خود انرژی زا می باشد 

به نقل از نویسنده وبلاگ www.oghab.persianblog.ir

علی نجفی/۲۱مرداد

/ 0 نظر / 15 بازدید