«هيچ اگر سايه پذيرد، ما همان سايه هيچيم»

 

ای دف بجز از نام علی داد مکن ، بجزاز شیوه مردانگیش داد مکن

 

 

                                                                                                      يادش گرامی

         

/ 0 نظر / 4 بازدید