سلام  بر  عزيزان  و  ياران  همراه  و  همراز

افتخار اين رو دارم که يکی  از  دوستان قديمی لطف  کرده و  نويد  همکاری  رو  به  حقيرش  داده .  علی جان  همونيه  که  می دونم  يک دنيا معرفت  رو در  دلش جای داده  و  حالا  می خواد با  قلم  زيباش غوغا کنه ...

 علی  جان   ورودتو  به جمع مستان تبريک می گم ... می دونم که اين پيمانه ها جوابگوی روح عظيمت  نيست...  نظری کن تا فيضی ببريم...

علی  جان ! اينجا خرابات دل  حقيرته ...  دستی  به  تنبور  ببر  و   بنويس  که دلمون تنگه ...

ali_najafii@yahoo.com

 

                                                              يا علی مدد

/ 0 نظر / 5 بازدید