مرگ و زندگی

انسان گمان می کند خواهد مرد اما مرگ یک سفسطه است.هیچ کس تا کنون نمرده و هیچ  کس تا کنون متولد نشده است.تولد و مرگ فقط دو قسمت ماجرای زندگی جاودان هستند.نه تولد آغاز این  ماجراست و نه مرگ پایان  آن.تو پیش از تولد وجود داشتی وپس از مرگ وجود خواهی داشت.

به یاد داشتن این موضوع و آگاه بودن از آن هدف اصلی دین است.تجربه ی فناپذیری یگانه راه رهایی از ترس ها و نگرانی هاست زیرا تمام ترس ها ریشه در ترس از مرگ دارندو هر گاه بدانی هیچ مرگ و تولدی نیست از ترس رها می شوی.از جهنم رها می شوی.از تمام کابوس های شبانه رها می شوی.آرامشی بیکران در درونت جاری می شود.آرامشی که گورستانی نیست.آرامشی است که در رقص و آواز و پایکوبی است.آرامشی که سرشار از زندگی است.

علی نجفی-۲۷ آذر

به نقل از اوشو 

/ 0 نظر / 20 بازدید