بانگ طهور

                                   ای نور ، ای  حور ،  ای  دمنده ی  ثور                                     در دل شده بر پا هوس خفتن در گور   باز آی و به پا کن به نهانخانه ی  دل شور کز ظلمت شب های پریشان شده مهجور   ای چشم ظواهر شود از شعشعه ات کور بنمای یکی   پرتو از    آن  دیده ی منشور   ای پرده ی تار، ناله ی نی ، دم دم سنتور وی بانگ طهورت همه شب نغمه ی تنبور   بنواز  بر  این چنگ   سیه   قصه ی ماهور تا  وارهد  از   چنگ  جوارح  همه  مخمور   ای   از  نفس  گرم تو   قرآن  شده  منثور اسرار    بگو   از   دل  این    آیت   ممهور  

/ 0 نظر / 14 بازدید