هو ... اوست جلوه گر در  ظاهر و  باطن ... غایب  است از دیده و در عین حال حاضر  ...  دوستان هرکسی  از دیده ی خود او را لمس کرد و  هر دیده ای  تنها یکی از  هزاران جلوه ی  این معشوق بسیار نقش  را دریافت ...

                ۰

                ۰

                ۰

داستان فیل در تاریکی رو خوندین ؟ 

 کافیه پرده ی تاریکی رو  از جلوی چشماتون کنار بزنین ...

           

                

                ( از علی جان بسیار ممنونیم و منتظر نوشته های بعدیش هستیم )

                     (  علی جان! جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت!  )    

                                                                                    

                                                                                          نیما 

                                                                                     یا علی مدد

 

/ 0 نظر / 5 بازدید