علامه ی عشق

 به بسم الله الرحمن الرحيم است                                که عارف فارغ از اميد و بيم است

 

           دلا با يد  دهن  را بسته داری                دلا بايد که تن را خسته داری            که سالک را دهان بسته بايد                 تن خسته  دل بشکسته بايد  

                                                                                        آقا حسن زاده آملی

/ 0 نظر / 51 بازدید