خاتمه

نخست دیرزمانی در او نگریستم

چندان که نظر از وی باز گرفتم

در پیرامون من

همه چیز

به هیات او در آمده بود

           به    م.ر 

دوران نوشتن من هم در این وبلاگ به سر رسید

ختم کلام.يک فقط يک است .يک با يک بعد از يازده و هر دو با يازده و هر دو بر يازده از ازل تا به ابد.يازده با بعد از آن يازده و همه با يک و يک تنها.و همه سر گردش جهان در همه دوران هاست.

 

                                                                       الحمدلله رب العالمين

/ 0 نظر / 17 بازدید